---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice.

Danas je u ovoj palati smještena Gazi Husrev-begova medresa sa internâtom.

djulagin-dvor

Ranije, u osmanlijskom periodu, na tom prostoru je bila velika jednokatnica u potpunom skladu sa svojom okolinom i takođe se je pružala cijelom dužinom ulice. To je bio nekadašnji Drugi novi han Gazi Husrev-begovog vakufa (prvi novoizgrađeni han nakon izgradnje Tašli hana je bio Morića han), a koji se pod tim imenom prvi put javlja 1760. godine.

Kasnije se je taj han prozvao Đulagin han po dugogodišnjem zakupcu iz prve polovine 19-tog stoljeća Mustafa-agi Đuloviću koji je bio ugledni Sarajlija. Kao protivnik tadašnjih reformi pokrenutih 1823. godine od strane centralnih vlasti u Istanbulu, Mustafa-aga je bio deportiran u Tiranu odakle se je u Sarajevo vratio tek 1826. godine.

Ime ovoga Mustasfa-age Đulovića dalo je naziv ne samo tadašnjem hanu, nego i sadašnjoj palati izgrađenoj na mjestu toga hana (Đulagin dvor) kao i ulici duž te građevine (Đulagina ulica). Đulagin han potpuno je porušen 1896. godine zbog dotrajalosti.

Nakon toga  se je na njegovom južnom kraju počela graditi nova palata koja je završena i useljena do kraja 1897. godine kada je u nju prešao Gazi Husrev-begov mekteb iz zgrade u haremu Begove džamije.

djulagin2

U periodu 1930.-1931. godina duž ulice Mula Mustafe Bašeskije izgrađeno je sjeverno krilo ove palate čime je Đulagin dvor dobio današnji oblik.

djulagin3

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com