---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Spisak službenika Gazi Husrev-begovog vakufa

Tel: 00387 (33)  534 - 375 , 236 - 030; Fax: 00387 (33) 237- 099

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Vatrenjak Mustafa

Mutevelija

2.

Karić Amir

Nazir GHb vakufa

3.

Hrvačić Esad

Nazir GHb vakufa

4.

Kaljanac Dženan

Sekretar

5.

Malkić hfz. Mensur

Rukovodilac murtezike

6.

Vranac Fuad

Rukovodilac održavanja

Službe uprave

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Ukić Dževad

Tehnički sekretar

2.

Halilčević Vahidin

Referent informativno-naplatne služba

3.

Čeho Nudžejma

Stručni saradnik za muzej „Gazi Husrev-beg“, br. tel.: 033/233-170

4.

Sušić Mustafa

Muvekkit - izrada takvima, br. tel.: 033/573-151

5.

Alijević Esed

Geometar

6.

Hodžić Alija

Održavanje razglasa

7.

Okić Adil

Prijem posjetilaca za džamiju

MURTEZIKA GAZI HUSREV-BEGOVOG VAKUFA

 

Imamska služba - Tel: (033) 573-150

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Malkić hfz. Mensur

Prvi imam i hatib, vadiun-nokta,

2.

Halilović hfz. Salih

Drugi imam, vadiun-nokta

Devrihani

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Malkić hfz. Mensur

Devrihan

2.

Halilović hfz. Salih

Devrihan

3.

Spahić hfz. Ismet

Devrihan, salati-nafila

4.

Džaka hfz. Izudin

Devrihan

5.

Šećerović hfz. Vehbija

Devrihan

Muezzinska služba  - Tel: (033) 532 -144 / lokal 108

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Džaka hfz. Izudin

Muezin

2.

Efendić Ammar

Muezin

3.

Šljivić Sadžid

Muezin

4.

Šabanović Elvedin

Muezin

Džuzhani 

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Begić Ammar

Džuzhan

2.

Bušatlić Idriz

Džuzhan

3.

Čajlaković hfz. Muhamed

Džuzhan

4.

Čanić Jusuf

Džuzhan

5.

Čehajić Muhamed

Džuzhan

6.

Delić Muhamed

Džuzhan

7.

Džaka hfz. Izudin

Džuzhan

8.

Efendić Ammar

Džuzhan

9.

Halilčević Vahidin

Džuzhan

10.

Halilović hfz. Salih

Džuzhan

11.

Hamzakadić Edin

Džuzhan

12.

Imamović Mustafa

Džuzhan

13.

Kaljanac Dženan

Džuzhan

14.

Karavdić Nasih

Džuzhan

15.

Katkić Mustafa

Džuzhan

16.

Numanović Mehmed  

Džuzhan

17.

Ohranović Munib

Džuzhan

18.

Okić Adil

Džuzhan

19.

Piro Enes

Džuzhan

20.

Popara hfz. Haso

Džuzhan

21.

Smajić Derviš

Džuzhan

22.

Smajlović Salih  

Džuzhan

23.

Sultan Abdul-Rahim

Džuzhan

24.

Šabanović Elvedin

Džuzhan

25.

Šećerović hfz.Vehbija

Džuzhan

26.

Šljivić Madžid

Džuzhan

27.

Šljivić Sadžid

Džuzhan

28.

Tokmić hfz. Dževad

Džuzhan

29.

Ukić Dževad

Džuzhan

30.

Vejzagić Merzuk

Džuzhan

Musebbihi

R. br.

Prezime  i  ime

Opis poslova

1.

Serdarević Mustafa

Musebbih, salati-nafila, evidentičar

2.

Šečić Armin

Musebbih

3.

Bičo Nedžad

Musebbih

4.

Omersoftić Sezah

Musebbih

5.

Hadžibegović Zijah

Musebbih

ODRŽAVANJE OBJEKATA GAZI HUSREV-BEGOVOG VAKUFA

 

Služba domara 

Tel: (033) 238 – 758

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

Broj telefona

1.

Kadrić Omer

Domar

061/172-882

2.

Junuzović Sead

Domar, turbedar

061/035-668

3.

Zlatar Mensur

Muvekkit – održavanje i podešavanje sahata u kuli

033/535-286

Služba dnevnih i noćnih čuvara

GHb džamija   (033) 532 - 144 / lokal 106

GHb bezistan  (033) 204 - 251

Morića Han     (033) 238 - 758

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Balta Sabit      

Noćni čuvar – Morića Han

2.

Bećar Muhamed

Noćni čuvar – GHb bezistan

3.

Delić Muhamed

Noćni čuvar– GHb džamija

4.

Husejnović Saim

Noćni čuvar – GHb bezistan

5.

Čaušević Bekto

Održavanje abdesthana – GHb džamija, lokal 112

6.

Imamović Mustafa

Dnevni čuvar – GHb džamija

7.

Šehić Tahir

Dnevni čuvar – GHb džamija

8.

Hamzić Irfan

Noćni čuvar – Morića Han

9.

Šljivić Madžid

Noćni čuvar – GHb džamija

Služba održavanja čistoće

R. br.

Prezime i ime

Opis poslova

1.

Mekić Samija

Spremačica – GHb džamija

2.

Paraganlija Mehida

Spremačica – GHb džamija

3.

Husejnović Ajkuna

Spremačica – GHb bezistan

4.

Imamović Munevera

Spremačica – GHb bezistan

5.

Mekić Šemsa

Spremačica – Morića Han

6.

Vatreš Emka

Spremačica – Begove hale

7.

Krupalija Indira

Spremačica – Begove hale

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com