---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Gazi Husrev-begova džamija dobila priznanje globalnog karaktera

Gazi Husrev-begova džamija dobila priznanje globalnog karaktera

TripAdvisor Certificate of Excellence2014

certifikat

Ovih dana je na adresu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu stiglo priznanje kojim se odlikuje Gazi Husrev-begova džamija i njeno osoblje za izvanrednu organizaciju turističkih posjeta Begovoj džamiji kao simbolu Sarajeva, kao i korektan i prijatan odnos prema posjetiocima. Naime, radi se o certifikatu (Certificate of Excellence) koji dodjeljuje TripAdvisor najveća internet-platforma u oblasti turizma, koja broji više od 32 miliona korisnika.

Ova stranica nudi informacije o turističkim destinacijama diljem svijeta pritom ne izostavljajući ni kritike svojih urednika. Kritike i priznanja date od strane ovog planetarno popularnog turističkog medija, koji igra posredničku ulogu između destinacija i njihovih budućih posjetilaca, su uveliko bazirane na ocjeni onih koji su već bili na licu mjesta. To je omogućeno putem interaktivnih foruma koji su vrlo posjećeni na ovoj web-stranici. Tako je Begova džamija dobila izvanredne kritike, što ju je kandidiralo za spomenuto priznanje. Dakle, ono što zaista imponuje svima onima koji dobiju ovakvu vrstu priznanja, jeste upravo činjenica što je ono nagrada od onog krajnjeg primaoca usluge, što će reći da je on zadovoljan prijemom na koji je naišao, kao i uslugom koja mu je pružena.

Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu je pružio mogućnost svima onima koji su zainteresirani za posjetu Begove džamije, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, i sigurne jednog od najznačajnijih primjera osmansko-islamske arhitekture na Balkanu, da to i učine svakim danom tokom čitave godine, izuzev blagdana i tokom mjeseca ramazana.

Sve informacije o vremenima i načinu posjete su zainteresiranim posjetiocima dostupne na zvaničnoj web-stranici vakufa: vakuf-gazi.ba

 

Svi tekstovi

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com