---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Njemački akademik Werner Lehfeldt boravio u oproštajnoj posjeti Sarajevu i GHB vakufu

 

Piše: Amel Jašarević

Dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, istraživač bosanskog jezika i bošnjačke književnosti i ugledni profesor slavistike na nekoliko evropskih univerziteta, Werner Lehfeldt, je prije dva mjeseca  boravio u oproštajnoj posjeti Sarajevu.

“Imam 82 godine, star sam i vjerovatno više nikada neću vidjeti ovaj grad. Ovo je moj oproštaj od Sarajeva”, rekao je vidno uzbuđeni akademik na tečnom bosanskom jeziku.

“Prije 50 godina došao sam prvi put u Sarajevo, kao student. Ovdje sam radio na doktorskoj disertaciji posvećenoj alhamijado književnosti Bošnjaka. Zbog toga sam bio u uskim vezama sa velikim dijelom ondašnje bošnjačke intelektualne elite, a ovo su samo neka od imena: Alija Nametak, Kasim Dobrača, Mehmed Mujezinović, Mahmud Traljić, Hamid Dizdar, Muhamed Hadžijahić, Fejzulah Hadžibajrić  i dr. Svi nabrojani su mi mnogo pomogli i ja ih neću nikada zaboraviti.”, rekao nam je akademik Werner.

Tokom svog trodnevnog boravka u Bosni obišao je i nekoliko drugih gradova, ali mu je želja bila ponovo ući u Begovu džamiju, što mu je zahvaljujući susretljivosti ljubaznih vodiča Gazi Husrev-begovog vakufa i omogućeno.

IMG_20150709_174244

Akademik Werner Lehfeldt sa vodičima Gazi Husrev-begovog vakufa Edibom Kafedarom i A. J.

 

20150709_174544

 Donirao knjige Nacionalnoj biblioteci BiH

“Dok sam radio istraživanja za svoju doktorsku disertaciju dobivao sam stipendiju od Njemačke oko 400 tadašnjih maraka. Za ondašnje prilike u Jugoslaviji bio je to veliki novac, pa sam se jedno vrijeme osjećao kao milioner u Sarajevu. No, novac sam većinom trošio na knjige, koje sam legalno kupovao na rasprodajama Nacionalne biblioteke, kada su se prodavali određeni duplikati pojedinih knjiga. Međutim, kada sam vidio da je biblioteka zapaljena, odlučio sam vratiti te knjige koje sam kupovao kao student. Tako da sam danas vratio posljednju”, nastavio je akademik.

“Jednostavno one zaslužuju da budu ovdje, ovdje i pripadaju.”, zaključio je on.

Impresioniran Gazi Husrev- begovom džamijom Muzejom "Gazi Husrev-beg" napustio je Bosnu, odnosno rastao se od svog voljenog Sarajeva. U knjigu utisaka je između ostalog napisao:”…Neka Gazi Husrev-begov vakuf i sljedećim generacijama služi kao primjer odgovornosti za druge “. Ispod ovih riječi potpisao se latinicom i arebicom.

20150709_193206

 

Za Global CIR Amel Jašarević

Svi tekstovi

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com